Mahuru Māori

Ko te reo kia tika.

Ko te reo kia rere.

Ko te reo kia Māori.