He taonga rongonui te aroha ki te tāngata

Goodwill towards others is a precious treasure