Whakatū Marae, Nelson

Whakatū Marae

Ki ngā mate huhua ki te motu, ki ā rātou kua huri ki roto i ngā tau ngā mārama, ngā wiki tae noa ki tēnei rā moe mai, moe mai rā.
Ka hoki ki te ao marama, rātou ki a rātou, tātou ki a tātou.
Tēnā, ka mihi.

Ko Maungatapu te Maunga
Ko Aorere te Moana
Ko Mahitahi te Awa
Ko Kaakati te Whare Tupuna
Ko Mauriora te Wharekai
Ngā Waka e toru, Ngā Iwi e ono:
Ngāti Tama
Te Ātiawa
Ngāti Kuia
Ngāti Rārua
Ngāti Koata
Ngāti Toa Rangatira
Ko Whakatū te Marae e tū nei!

He Kitenga

Vision

Whakamanatia, te tapu, te ihi, te wehi, o te whānau
To address, restore and enhance the mana and tapu of the whānau

He Aronga

Mission

A united and innovative marae ensuring Tino Rangatiratanga is able to flourish for the benefit of our whānau, hapū and iwi

Ngā Uaratanga

Values

Whakapapa, Kotahitanga, Aroha, Tikanga, Whakapono, Whakawhanaungatanga, Manaakitanga, Rangatiratanga, Kaitiakitanga