E hara aku maunga i te maunga nekeneke. He maunga tū tonu. Tū te ao, tū te pō.